ТВ СКАТ лого

Тази телевизия работи с грижа за България

Според доклад на Европейския парламент, Турция е отбелязала "незначителен напредък".

06.02.2010

Повече от една седмица продължават обсъжданията в Комитета за външните отношения на ЕП на д оклада за реформите в Турция и нейния "напредък" по пътя към Брюксел, изготвен от холандската е вродепутатка Риа Оумен-Руйтен. За 10 т.м. е насрочено пленарно заседание, на което ще бъде нап равен цялостен преглед на точката, до която са достигнали разговорите на ЕС с трите държави-кан дидатки: Турция, Хърватска и Македония. По този повод вчера ЕП излезе с декларация за медиите, в която се посочва, че положението, в което се намират въпросните кандидати, "създава смесени и нееднозначни впечатления". В раздела за Турция са цитирани оценките и изводите на християн-дем ократката Риа Оумен - Руйтен, според която "Турция е отбелязала през отчетния период "ограничен прогрес" и по тази причина тя заслужавала "критики". Тези "критики" касаели "правата на жените, рел игиозната и етническата дискриминация и неравнопоставеност, свободното изразяване на мнения, р елигиозните права и свободи, продължаващата практика на прилагане на изтезания, корупцията и ор ганизираната престъпност, политиката по Кипърския проблем. ЕП бил на мнение, че Турция се нужда е от широка "промяна" на действащата от периода на военния преврат Конституция, от действието н а която са породени всички слабости на турската демокрация като последното решение на КС за за брана на парламентарно представената Партия на демократичното общество, ограничаването на с вободата на словото и на мненията, противопоставянето на държавата с фундаменталните права и свободи на отделни слоеве на турското общество. Холандката отправя призив към правителството в Анкара да "продължи усилията си за провеждане на реформи от позицията, в която тези реформи се намират днес, да бъдат ускорени мерките по тяхната ефективност. Успехът, според Риа Руйтен, мо жел да бъде гарантиран само ако държавата подаде ръка на всички политически партии, на структу рите на гражданското общество и на всички малцинства.

2

2

5

5

Какво искат кърджалийци

Какво искат кърджалийци

Борисов мълчи за чистката в РДНСК - Бургас


Борисов мълчи за чистката в РДНСК - Бургас

Протест срещу закриване на болница


Протест срещу закриване на болница

Шивачки започват протести


Шивачки започват протести

Война за базата на НСА


Война за базата на НСА

Страшната заплаха от генномодифицирани храни


Страшната заплаха от генномодифицирани храни

Продажба на винетки


Продажба на винетки

Заловиха организирана група крадци


Заловиха организирана група крадци